Presentación

Presentación

O Concello de Santiago de Compostela,aposta por colaborar estreitamente coas empresas e os axentes económicos e sociais para promover as condicións para a creación de emprego e contribuír a mellorar e dinamizar o mercado de traballo local, e coadxuvar a facilitar a colocación das persoas que se encontran á procura de emprego.


Neste obxectivo de achegar os oferentes de emprego e os demandantes, organiza a I Feira Internacional do Emprego de Santiago de Compostela, os días 3 e 4 de novembro de 2011.

En que consiste a FIE?

A FIE permitirá ás persoas demandantes de emprego da cidade entraren en contacto directo cun número importante de empresas, tanto españolas como estranxeiras (de todos os sectores económicos: tecnoloxía, turismo, industria, banca, seguros, comercio, servizos, sanidade,...) , que aproveitan os meses de novembro e decembro para seleccionar e dimensionar os seus cadros de persoal cara o novo ano e as campañas de maior consumo.

Obxectivos

A FIE ademais de achegar a oferta e a demanda, abrirá espazos para outros servizos ás persoas que buscan emprego: brindándolles ferramentas e solucións para desenvolveren novas habilidades e competencias demandadas polo mercado de traballo e facilitado información sobre as alternativas que abren os novos mercados de emprego.

 • Facilitar o encontro entre a oferta e a demanda de emprego.
 • Brindar ás persoas que buscan emprego a oportunidade de optaren a diferentes opcións de emprego.
 • Contribuír á reducción de custos no recrutamento e selección de persoal.
 • Facilitar ás persoas desempregadas o acceso á información sobre postos de traballo dispoñibles e servizos de capacitación.
 • Mellorar as condicións de participación das e dos buscadores de emprego e das empresas necesitadas de recursos humanos no mercado de traballo.
 • Pór en práctica un novo modelo de xestión, que propicie a descentralización progresiva dos servizos de intermediación laboral tomando en consideración a capacidade local.
 • Brindar Orientación e asesoramento para a colocación.
 • Formular e pór en práctica actividades que propicien a relación harmónica entre as e os traballadores e empregadores.
 • Transmitir información acerca dos perfís e competencias profesionais con máis demanda no mercado.
 • Informar sobre as axudas á contratación, especialmente daqueles colectivos con maiores dificultades de inserción.
 • Crear liñas de actuación conxuntas entre empresas e entidades comprometidas co fomento de emprego.